European Union Timber Regulation (EUTR)

De European Union Timber Regulation (EUTR) is een wet, die het gebruik van illegaal gekapt hout tegen gaat. Vanaf 1 maart 2013 is iedereen die hout op de Europese markt brengt verplicht om aan te tonen uit welke (legale) bron het hout afkomstig is en dat het is gekapt volgens de regels van het land van herkomst.

Wanneer hout voor het eerst op de Europese markt wordt gebracht, dient een stelsel van zorgvuldigheidseisen (due diligence systeem) te worden toegepast. Daarvoor dient documentatie te worden verzameld, die de legaliteit van het hout of houtproduct aantoont.

Bekijk hier de officiële European Union Timber Regulation.