Keurmerken

Als bewijs voor aantoonbaar duurzaam hout erkent RET de milieukeurmerken  FSC® en  PEFC™.

FSC®
FSC, de Forest Stewardship Council (Raad voor Goed Bosbeheer), is een internationale organisatie, opgericht in 1993.  FSC stelt wereldwijde standaarden voor bosbeheer op, met daaraan gekoppeld een keurmerk. Daarmee stimuleert  FSC milieuvriendelijk en economisch verantwoord bosbeheer, met alle aandacht voor de mensen die van het bos afhankelijk zijn. Deze combinatie maakt  FSC uniek. Grote milieu en ontwikkelingsorganisaties, vakbonden en het internationale bedrijfsleven bevelen  FSC aan. Wereldwijd is ruim 115 miljoen hectare bos in 81 landen FSC-gecertificeerd.

Download het  FSC Certificaat van RET Bouwproducten.

PEFC™
PEFC, opgericht in 1999, is de internationale overkoepelende organisatie voor nationale certificeringsystemen. De standaarden voor duurzaam bosbeheer worden per land opgesteld
in overeenstemming met alle relevante partijen. De internationale  PEFC Council toetst vervolgens of deze standaarden voldoen aan de  PEFC meetlat. De  PEFC meetlat bevat sociale, ecologische en economische criteria ontwikkeld in internationale multi-stakeholder processen, onderschreven door 149 landen wereldwijd.  PEFC is met ruim 225 miljoen ha gecertificeerd bos in 20 landen het grootste certificeringssysteem voor duurzaam bosbeheer.

Download het  PEFC Certificaat van RET Bouwproducten.