Meest Gestelde Vragen

De productspecialisten van RET Bouwproducten hebben de ‘meest gestelde vragen’ voor u op een rij gezet en voorzien van antwoord. Zo kunt u op ieder gewenst moment gebruik maken van onze kennis.

Plaatmateriaal – Verwerking

Moeten randen en schroefgaten direct gedicht/afgewerkt te worden?

Vocht is een van de grootste vijanden van multiplex. Daarom moet men onmiddellijk na aankomst op het werk, ter voorkoming van te grote vochtinvloeden, tot behandeling overgaan. Randen en schroefgaten dienen direct gedicht/gesealed en afgewerkt te worden. Dus ook bij Paintplaten en Garantiemultiplexen. Het niet afwerken van randen en schroefgaten leidt onherroepelijk tot claims, die niet door de fabrikant vergoed worden. 

Wat zijn de algemene regels m.b.t. het ventileren van plaatmateriaal?

Plaatmateriaal dient altijd geventileerd te worden. De ventilatieruimte achter de plaat moet minstens 20 mm zijn. Deze ventilatie wordt geschapen door tocht (beluchting en ontluchting achter de plaat, door p/m2 plaatoppervlak 4 sleufjes van 10x25mm, 2 onder en 2 boven). Tussen de panelen dient een voeg van minimaal 10mm te worden aangehouden. Immers het onderhoud moet van de kanten altijd mogelijk zijn. Platen nooit lager dan 20cm boven het maaiveld. Gaten dienen direct na montage te worden gevuld met weinig krimpende vulmiddelen, opdat
vochtinwerking wordt voorkomen. 

Voor uitgebreide informatie:  Algemene richtlijnen verwerking plaatmateriaal.

Welk type plaat heeft de meest gunstige repetitiefactor in het kader van betonbekisting?

Voor het maken van een bekisting zijn diverse plaatmaterialen geschikt. Afhankelijk van de gewenste repetitiefactor (het aantal keren dat de plaat gebruikt kan worden) is een juiste keuze te maken.

Plaat  –  Repetitiefactor
Spaanplaat – Verloren bekisting
Groen spaanplaat – 1 – 2 x storten
Betonspaanplaat – 3 – 5 x storten
Aziatisch betonplex – 5 – 10 x storten
Betonfilm – 10 – 15 x storten
Fins betonplex – > 15 x storten

Interieur producten – Deuren & Kozijnen 

Hoe bepaal ik de draairichting van een deur of kozijn?

Ga aan de zijde van de scharnieren of paumelles staan en open de deur (de deur draait naar u toe)
> Draait deze naar links (zitten de scharnieren/paumelles links), dan is deze linksdraaiend (DIN-LS).
> Draait de deze naar rechts (zitten de scharnieren/paumelles rechts), dan is deze rechtsdraaiend (DIN-RS).

Ik ben op zoek naar een deur/kozijn in RAL9010 of RAL9001

Voor deuren en kozijnen geldt dat de kleur bij benadering is. Reinwit is ongeveer RAL9010 en Gebroken wit is ongeveer RAL 9001.

Welke stijllengte heb ik nodig voor een kozijn met bovenlicht bij een vloer-/plafondhoogte van 260cm?

Een kozijn met bovenlicht model BA heeft uitschuifstukjes. Dit is om stelruimte te creëren voor de montage en om het kozijn te kunnen gebruiken voor verschillende plafondhoogtes. Dit uitschuifstukje is 6 cm uit te schuiven. De eerste twee cm zijn nodig om de bovendorpel tussen te plaatsen. Een kozijn van 256cm is daarom geschikt voor een plafondhoogte van 258-262cm

Constructieve brandpreventie

Welke plaat is 30 of 60 minuten brandwerend?

Een plaat zélf is niet 30 of 60 minuten brandwerend: dit is een eis die geldt voor totale constructie. Platen voldoen aan een bepaalde brandklasse. Het is dus van groot belang dat u bij brandwerende toepassingen altijd naar de  totale constructie kijkt voordat u een plaat adviseert. De brandwerende productspecialisten van RET helpen u hier graag bij. Uiteraard is er van iedere brandwerende RET plaat uitgebreide documentatie beschikbaar.

Wat is WBDBO

Het begrip ‘weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag’ staat voor de tijd, dat de scheidingsconstructie tussen twee ruimten weerstand biedt aan branddoorslag en aan brandoverslag, uitgedrukt in minuten. Branddoorslag is de uitbreiding van brand van de ene ruimte naar een andere ruimte anders dan via de buitenlucht, dus via deuren, kanalen en muren (‘binnendoor’). Brandoverslag is de uitbreiding van brand van een ruimte
naar een andere ruimte via de buitenlucht (‘buitenom’)

Wat zijn de belangrijkste regels m.b.t. Brandwerend bouwen?

In het Bouwbesluit staat dat ‘een te bouwen bouwwerk zodanig is, dat de uitbreiding van brand voldoende wordt beperkt’. Hiervoor worden gebouwen in zogenaamde brandcompartimenten ingedeeld. Tussen een brandcompartiment en een ander brandcompartiment geldt standaard een WBDBO-eis van 60 minuten. Veelal betekent dit dat de scheidingsvloeren en wanden in woongebouwen (flats) een brandwerendheid van 60 minuten of tweemaal 30 minuten moeten hebben. Ook alle brandwerende doorvoeringen (bijvoorbeeld door schachtwanden) zullen dezelfde brandwerendheid moeten hebben als de betreffende scheidingsconstructie. 

Meer informatie over Bouwkundige Brandpreventie? Onze Technisch Accountmanager Brandpreventie helpt u graag verder


Welke brandklassen zijn er?

• Klasse A1 Geen enkele bijdrage / Onbrandbaar
• Klasse A2 Nauwelijks bijdrage/ Praktisch onbrandbaar
• Klasse B Erg beperkte bijdrage / Heel moeilijk brandbaar
• Klasse C Grote bijdrage / Brandbaar
• Klasse D Hoge bijdrage / Goed brandbaar
• Klasse E Zeer hoge bijdrage / Zeer brandbaar
• Klasse F Gevaarlijke bijdrage / Uiterst brandbaar Product, is of niet getest, of voldoet niet aan klasse E

Al de brandwerende producten van RET Bouwproducten vallen onder NEN 6065 klasse 1 en de Euroklasse 13501-1 klasse A.


Wat is het verschil tussen brandvertraging en brandweerstand?

Brandvertraging is een eigenschap van het materiaal. Hout bijvoorbeeld kan brandvertragend worden geïmpregneerd of worden afgewerkt met een brandvertragende coating. Deze behandeling vermindert vlammen en rook. Brandvertraging wordt ingedeeld in klassen. De hoogste klassering voor hout is Euroklasse B en de NEN 6065 klasse 1.

Naast eisen aan de brandvertraging kunt u ook te maken hebben met toepassingen waarbij een bepaalde brandweerstand wordt geëist. Brandweerstand is een eigenschap van een constructie en wordt uitgedrukt in minuten. Bijvoorbeeld bij een deur met een brandweerstand van 60 minuten, duurt het minstens 60 minuten voordat een brand doorslaat van de ene kant naar de andere kant van de wand

CE Markering en DOP

Wat is een CE Markering?

Dit is een Europese richtlijn waaraan alle Plaatmaterialen die permanent toegepast worden in een bouwwerk moeten voldoen. De vermelde CE markering geeft informatie over producteigenschappen en toepassingsmogelijkheden, maar geeft geen uitsluitsel of het product in zijn toepassing voldoet aan het Nederlandse Bouwbesluit.

In welke situaties is CE Markering niet verplicht?

CE Markering geldt alleen voor ‘Permanent toegepast’ plaatmateriaal. Een plaat die tijdelijk gebruikt wordt als schutting of om beton in te storten hoeft dus géén CE te hebben. Ook geldt dat de plaat een onderdeel moet zijn van een bouwwerk. Verpakkingen en meubelen vallen hier bijvoorbeeld niet onder.

Welke eisen stelt CE Markering centraal?

Er zijn een 6-tal eisen waarbij de producent moet aantonen, dat zijn specifieke product aan een CE markering voldoet:

– Mechanische sterkte en stabiliteit
– Brandveiligheid, brandgedrag
– Hygiëne, gezondheid en milieu
– Gebruiksvriendelijkheid
– Geluidshinder
– Energiebesparing en warmtebehoud

De fabrikant moet een conformiteitsverklaring voor het bouwproduct opstellen. Wij kennen daarin de niveaus: 1+ – 1- 2+ – 2- 3- 4. Voor ons zijn de markeringen CE2+ en CE4 de bekendste.

Wat is een CE 2+ markering?

Deze geldt voor die producten die constructief (d.w.z. gebruikt als onderdeel van een constructie, zoals een vloer of een dakkapel) moeten kunnen worden toegepast. Dus een dragende functie, zoals underlayment, dakplaten, buitentoepassingen met een dragende functie.

Wat is een CE4 markering?

Deze geldt voor  niet constructieve toepassingen. Het meest eenvoudige, waarbij veiligheidseisen geen grote rol spelen. Bijvoorbeeld: decoratief gebruik, niet dragende functie zoals binnenwandafwerking, boeiboorden etc.

Hoe zie ik of het plaatmateriaal CE4 of CE2+ is?

U kunt relatief eenvoudig zien of een (houtachtig) plaatmateriaal CE4 of CE2+ is d.m.v. het CE-stempel. Bij een CE2+ plaat staat er achter of onder de letters CE een cijfercombinatie met de letters ‘CPR’. Dus bijvoorbeeld: CE 0502-CPR-0015. Dit is een code die het onderzoekslaboratorium en een fabriek aangeeft. Een unieke combinatie dus. 

Bij CE4 zie je deze combinatie niet. Legt iemand dus een vloer met platen zonder de code dan zijn het CE4 platen en voor die toepassing dus niet geschikt. Ook goed om te weten is dat CE2+ platen duurder zijn dan dezelfde platen met CE4. Dit geldt met name voor Elliottis Pine multiplex en enkele Chinese multiplexsoorten.

Wat is een DoP?

Producenten van plaatmateriaal zijn verplicht per 1 juli 2013 een prestatieverklaring (Declaration of Performance of wel DoP) op te stellen conform de CPR (Construction Product Regulation). In de DoP dienen alle essentiële kenmerken opgenomen te zijn, van de betreffende Europese productnorm. De CPR vereist dat voor minstens 1 essentieel kenmerk een prestatie wordt verklaard. Leveranciers moeten deze DoP verklaringen weer eenvoudig beschikbaar stellen aan haar klanten. Met behulp van een DoP kan iedere klant eenvoudig een subjectieve keuze maken tussen meerdere producten.

Plaatmateriaal – Eigenschappen

Wat is een gap/gaping?

Een opening in een binnenlaag t.g.v. een breuk in of het slecht aansluiten van fineerstukken.

Wat zegt deze afkorting over de lijmsoort?

UF: Ureumformaldehydelijm voor binnentoepassingen
MF: Melamine(ureum)formaldehydelijm voor vochtig binnen en beschermd buitengebruik tot exterieure toepassing
FF: Fenolformaldehydelijm voor buitentoepassingen
MDI: Methaan difenyldi isocyanaat voor vochtige omgevingen, zonder toegevoegde Formaldehyde
MR: moisture resistant (vochtig binnenklimaat) : begrip over de kwaliteit van de lijmverbinding
WBP: weather and boil proof (Engelse norm voor buitenklimaat) : begrip over de kwaliteit van de lijmverbinding

Wat is het verschil tussen langsgefineerde platen en dwarsgefineerde platen?

De lengte van de plaat wordt aangegeven met richting van de draad (nerf) van het dekfineer; de lengte is groter dan de breedte, bijv 250×122 cm. Het kan dus zijn dat bij een plaat de lengte kleiner is dan de breedte, bijv. 122×244 cm. Bij de eerste spreekt men van langsgefineerde platen en bij de tweede van dwarsgefineerde platen.

Anders gezegd: het eerste getal geeft de lengterichting van de draad aan!


Wat zegt een classificatie van E-1-2-3 of 4 over een plaat?

De classificatie E-1-2-3-4 heeft betrekking op het uiterlijk van het oppervlak. Vastgelegd in NEN-EN 635-1. E1 is de hoogste klasse, praktisch zonder fouten. 4 is de laagste klasse waar praktisch alle onvolkomenheden zijn toegestaan.

Wat zegt een classificatie ‘klasse 1, 2 of 3’ over een plaat?

De klasse 1, 2 of 3 heeft betrekking op afwerking van de plaat, ook wel gezegd de ‘oppervlakte kwaliteit’. Vastgelegd in N-VN-ENV 635-4

Klasse 1 droog binnen, enkele weken p/j RV boven 65%
Klasse 2 vochtig, enkele weken p/j RV boven 85%
Klasse 3 exterieur, blootstelling aan weersomstandigheden water of waterdamp in een geventileerde omgeving.

Wat betekenen de cijfers en letters – zoals BB of CC – die de kwaliteit van de dekfineren weergeven?

Dit zijn internationale klassen van dekfineren. De betekenis hiervan is niet voor alle landen gelijk. Hieronder volgen enige voorbeelden voor o.a. okoumé, meranti of mahonie multiplex.

A transparante afwerking
B dekkende afwerking (gesloten)
BB dekfineer ongevoegd, kleine pitkwasten toegestaan alsmede proppen
CC deklaag vrijwel ongevoegd, beperkte reparaties toegestaan
C open gebreken toegestaan
D vrijwel alle gebreken toegestaan

Wat betekent de term Mu bij gespoten plaatmateriaal?

De term Mu of micron staat voor 1000-ste millimeter dikte en kan gemeten worden met behulp van speciale meetapparatuur.

40 mu droge laagdikte is 1x gespoten in 1 behandeling
60 mu droge laagdikte is 1x gespoten in 1 behandeling
80 mu droge laagdikte is 2x gespoten (2x 40mu)

Het eindresultaat is een veel beter gedekt oppervlak, daar er 2x gespoten is.

Interieur producten – Agnes One-Step & Fibo Trespo

Bestaat er een mogelijkheid om beschadigde Agnes panelen te repareren?

Ja! Hiervoor zijn speciale lakstiften verkrijgbaar via RET Bouwproducten.

Kunnen de Agnes wandpanelen ook als plafondpaneel worden toegepast?

Jazeker. Dit wordt in de praktijk nogal eens gedaan.

Is Agnes One-Step ook in vochtige ruimtes toepasbaar?

Agnes One-Step plafond is ook in een vochtwerende uitvoering (V313) beschikbaar.

Welke kit moet er gebruikt worden bij het plaatsen van Fibo Trespo?

Breng altijd de MS Polymeerkit aan in de voegen bij een volgend paneel en tussen het profiel en het paneel! Na het plaatsen van het paneel de overtollige kit bij de klikverbinding direct verwijderen. Dit kan eenvoudig met een vochtige doek.

Kan Fibo Trespo ook direct over bestaand tegelwerk geplaatst worden?

Fibo Trespo kan op houten rachels, maar ook  direct over bestaand tegelwerk geplaatst worden. De ondergrond moet vlak zijn en een stevige basis vormen voor spijkers, schroeven of nieten.

Hoe kan Fibo Trespo schoongemaakt worden?

Fibo Trespo is bijzonder onderhoudsvriendelijk en hypoallergeen. De HPL toplaag is namelijk ongevoelig voor schimmels en makkelijk te reinigen met een (zacht)schoonmaakmiddel. Bovendien zijn de voegen – in tegenstelling tot traditioneel tegelwerk – volkomen glad, waardoor er minder snel vuil of schimmel aan hecht.

Zijn alle Fibo Trespo panelen onderling met elkaar te combineren?

Ja alle Fibo Trespo panelen kunnen door middel van een Tong en groef verbinding met elkaar gecombineerd worden.

Algemeen

Wat is mijn eerstvolgende leverdag?

RET Bouwproducten levert twee vaste dagen per week bij u uit. Daarnaast zijn spoedlevering uiteraard ook mogelijk.  Bekijk hier welke dagen wij bij u komen en lees meer over onze logistieke service.

Wat is mijn eerstvolgende leverdag?

Het RET Verkoopteam is op werkdagen bereikbaar van 08.15 tot 17.00 uur via het telefoonnummer 030 245 55 55 of het rechtstreekse mailadres verkoop@retbouwproducten.nl. Orders kunt u indien gewenst ook per mail sturen.