VVNH Convenant

Jaarlijks rapporteren de leden van de VVNH het aandeel aantoonbaar duurzaam hout van de totale inkoop / -import. Daarmee wordt inzichtelijk in hoeverre de gestelde ambities worden gerealiseerd. De gegevens worden verwerkt in een rapportage die extern wordt uitgedragen. Probos verzorgt de monitoring voor de VVNH. Jaarlijks worden steekproefsgewijs een aantal leden gecontroleerd.

Om zo transparant mogelijk te zijn en leden te stimuleren actief de overstap naar duurzaam hout te maken, worden ook de individuele resultaten extern inzichtelijk gemaakt. Per productgroep (naaldhout, plaatmateriaal en hardhout) zijn doelen vastgesteld: In 2015 is 100% van het naaldhout, 85% van het plaatmateriaal en 50% van het hardhout aantoonbaar duurzaam (FSC, PEFC). In het overzicht kunt u zien hoe de VVNH leden scoren ten opzichte van de gestelde doelen per productgroep, oftewel het percentage dat men al gerealiseerd heeft.

Meer informatie:  www.vvnh.nl