Wat zijn de algemene regels m.b.t. het ventileren van plaatmateriaal?

Plaatmateriaal dient altijd geventileerd te worden. De ventilatieruimte achter de plaat moet minstens 20 mm zijn. Deze ventilatie wordt geschapen door tocht (beluchting en ontluchting achter de plaat, door p/m2 plaatoppervlak 4 sleufjes van 10x25mm, 2 onder en 2 boven). Tussen de panelen dient een voeg van minimaal 10mm te worden aangehouden. Immers het onderhoud moet van de kanten altijd mogelijk zijn. Platen nooit lager dan 20cm boven het maaiveld. Gaten dienen direct na montage te worden gevuld met weinig krimpende vulmiddelen, opdat vochtinwerking wordt voorkomen.


Bekijk hier de video over ventileren en dilateren