Onveiligheid in de bouw komt nog te vaak voor. FNV Bouw opende eind september het meldpunt Veiligheid in de Bouw om hiermee onveilige situaties in de bouwsector een halt toe te roepen. De vakbond vindt het de hoogste tijd dat er actie wordt ondernomen. In de eerste helft van dit jaar kwamen al 42 personen om het leven tijdens een ongeval op een bouwplaats, zo blijkt uit cijfers van de Inspectie SZW. Met het nieuwe meldpunt hoopt FNV Bouw gevaarlijke situaties aan te pakken om zo nog meer ongevallen te voorkomen.

“De bouwsector staat al jaren in de top drie van gevaarlijke werkplekken in Nederland”, aldus Willem Dijkhuizen, campagneleider Veiligheid in de Bouw voor FNV Bouw. Dijkhuizen vindt dat er nog te weinig ondernomen wordt om de onveiligheid de kop in te drukken. FNV Bouw wil hierbij nu het initiatief nemen, wat blijkt uit de opening van het meldpunt en een tegelijkertijd gestarte campagne rondom hetzelfde thema.

Breed probleem
Dat nog veel gevaarlijke situaties in de bouwwereld bestaan, is al langer duidelijk. Karel Terwel promoveerde in 2014 aan de TU Delft op onderzoek naar constructieve veiligheid in de bouw. Zijn studie liet zien dat ruim 90% van de schadegevallen in constructies werd veroorzaakt door menselijke fouten. Terwel concludeerde verder dat veel factoren de constructieve veiligheid negatief beïnvloeden, waaronder een krappe tijdsplanning, het bestaan van een reactieve cultuur, beperkt gebruik van kennis en te weinig aansprakelijkheid bij adviseurs. Hoewel dit onderzoek alleen gericht was op constructieve veiligheid, lijken veel conclusies ook sectorbreed geldig.

Een proef in Den Haag, waarbij de bouwsector sinds 2014 zelf de controle op veiligheid in de eigen sector in handen neemt, laat zien dat er hierbij nog vele gevaarlijke situaties blijven bestaan of zelfs nieuwe ontstaan. De proef loopt vooruit op de door minister Blok (Wonen en Rijksdienst) gewenste Wet op kwaliteitsborging in de bouw, waarbij de bouwsector zelf de controle op kwaliteit en veiligheid regelt. De eerste resultaten van de nog steeds lopende proef laten zien dat er nog veel winst te behalen is. Onveiligheid in de bouwsector lijkt dus nog steeds een breed probleem te zijn. FNV Bouw constateert dit ook en wil daarom het gedrag rond veiligheid en de bewustwording erover verbeteren, zowel bij opdrachtgevers als (onder)aannemers.


Meldpunt veiligheid in de bouw
Met de lancering van het meldpunt wil FNV Bouw medewerkers in de sector aansporen om melding te doen van onveilige situaties. Dat kan op verschillende manieren: via de FNV Bouw app, de website, per mail, telefoon en via papieren kaartjes. Ook anoniem kan er een melding gemaakt worden. Melders van onveilige situaties krijgen ook een reactie wat er gedaan wordt met hun bericht, tenzij er natuurlijk anoniem is gemeld. Met de promotiecampagne krijgt het onderwerp veiligheid in de bouwsector nog eens extra aandacht van FNV Bouw. Alle leden worden geïnformeerd over dit thema en het gelanceerde meldpunt. Ook wordt samen met bouwvakkers gekeken naar welke zaken op het gebied van veiligheid bij hen leven. Met deze extra inspanningen hoopt FNV Bouw op de lange termijn veiligere arbeidsomstandigheden te kunnen realiseren binnen de bouwsector.

Category
Tags

Comments are closed